Kürdoloji Bölümlerine yoğun ilgi; Kontenjanların tamamı doldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre Mardin Artuklu, Muş Alparslan ve Bingöl üniversitelerinde Kürt Dili ve Edebiyatı, yine Bingöl ve Munzur üniversitelerinde ise Zaza Dili ve Edebiyatı bölümleri için ayrılan kontenjanların tamamı doldu.

Kürdoloji Bölümlerine yoğun ilgi; Kontenjanların tamamı doldu

Bu yıl Kürt Dili ve Edebiyatı bölümleri için Mardin Artuklu Üniversitesi 25, Muş Alparslan Üniversitesi 30, Bingöl Üniversitesi 30; Zaza Dili ve Edebiyatı bölümleri için ise Bingöl Üniversitesi 30, Munzur Üniversitesi 25 kontenjan ayırılmıştı.

Öğrenciler, bu üniversitelerde açılan kontenjanların tamamını doldurdu.

Açıklamalarda bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kenanê Nado, son iki yılda Artuklu’ya ayrılan kontenjanların dolduğunu ancak Muş ve Bingöl üniversitelerinde bu bölümü tercih eden öğrenci sayısının daha düşük olduğunu hatırlatarak, “Bu da gösteriyor ki Kürtçe için gerçekleştirilen kampanyalar ve yürütülen çalışmalar etkili oldu” dedi.

Bingöl Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Mehmet Zahir Ertekin de, üniversitenin Kurmanci ve Zazaki bölümlerinde ayrılan 30’ar kontenjanın tercih edildiğini söyledi.

4 üniversitede lisans 2’sinde doktora imkanı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2009 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi’nde, Kürtçe'nin yanı sıra Farsça, Arapça, Süryanice gibi programların da yürütülebileceği "Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü" açılmasına karar verdi.

Artuklu Üniversitesi, 2011-2012 öğretim yılında Türkiye’de Kürt Dili ve Edebiyatı lisans programı için öğrenci alan ilk üniversite oldu. Üniversite 2014-2015 öğretim yılı itibari ile de lisans öğrencilerini mezun etti.

Muş Alparslan, Bingöl ve Dersim’deki Munsuz üniversiteleri ise 2012 yılında Kurmanci ve Zazaki bölümlerinde yüksek lisans eğitimine başladı.

Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi’nde Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2012 yılında kuruldu. Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler bu üniversitede doktora yapabilir.

Yine Van Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi de Kürtçe Yüksek Lisans alımı 2013’te başladı.

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

YÖK’ün onayı ile bugün 4 üniversitede (Mardin, Bingöl, Muş ve Dersim) Kürt ve Zazai Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde eğitimi veriliyor.

Her iki bölüm, 4 yıllık lisans bölümleridir. Bölümler Sözel puan türüne göre öğrenci kabul ediyor.

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü dersleri

Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü üzerine eğitim almayı amaçlayan aday öğrenciler;

Kürtçe Sözlü Anlatım,

Modern kürt Edebiyatı,

Kürt Dilinin Fonolojisi,

Kürtçe İmla,

Klasik Kürt Edebiyatı,

Modern Edebiyat Bilgisi,

Kürt Basın Tarihi,

İran Kültürü ve Tarihi,

Kürt Halk Edebiyatı Anlatı Türleri,

Kürtçe Sentaks,

Temel Kürtçe Grameri,

Seçmeli Edebi Çeviri

4 yıl boyunca aldıkları dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler “Kürt Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması” kazanıyor.

Kürt Dili ve Edebiyatı ile Zaza Dili ve  Edebiyatı Taban Puanları ve Sıralama

Kürt Dili ve Edebiyatı 2022 Taban Puanları şu şekilde açıklanmıştı:

Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet)- Kürt Dili ve Edebiyatı - 275,97235 - 26/25

Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet)- Kürt Dili ve Edebiyatı - 218,96445 - 7/30

Bingöl Üniversitesi (Devlet) - Kürt Dili ve Edebiyatı -212,31479 - 9/30

Bingöl Üniversitesi (Devlet) - Zaza Dili ve Edebiyatı - 229,20 - 30

Dersim Munzur Üniversitesi - (Devlet) - Zaza Dili ve Edebiyatı - 245,88 – 24

Kayıtlar 22-26 Ağustos’ta

YSK sınavına giren öğrenciler, 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında tercih yapmıştı.

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacak. Kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlanacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. /Rudaw