Ortak açıklama: Anadilde eğitim için yasal düzenleme yapılmalı

Bölge baroları 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı dolayısıyla Diyarbakır Adliyesi önünde ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, anadilinde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması istendi

Ortak açıklama: Anadilde eğitim için yasal düzenleme yapılmalı

Bölge Baroları ve hukuk örgütleri “15 Mayıs Kürt Dil Bayramı” dolayısıyla ortak bir açıklama yaptı. Diyarbakır Adliyesi önünde yapılan ortak açıklamayı Diyarbakır Barosu Kürtçe Dil Komisyonu Başkanı Elif Birkili okudu.

15 Mayıs 1932 tarihinde Celadet Alî Bedirxan ve arkadaşları tarafından hazırlanan Kürtçe Hawar dergisinin 15 Mayıs 1932 yılında yayın hayatına başladığını hatırlatan Birklil, “Hawar Dergisi, Latin alfabesiyle yayınlanmış ilk Kürtçe dergi olmasının yanı sıra Kürt dilinin gelişimine çok büyük katkılar sunmuştur. Kürt dili açısından bir mihenk taşı olan bu derginin yayın hayatına başladığı 15 Mayıs günü, 2006 yılından itibaren Kürt Dil Bayramı olarak kabul edilmekte ve kutlanmaktadır”

Dünyada yaklaşık 2 bin 500 dilin kaybolma tehlikesi altında olduğunu vurgulayan Diyarbakır Barosu Kürtçe Dil Komisyonu Başkanı Elif Birkili, “UNESCO Dil Atlası’na göre, dünyada yaklaşık 2 bin 500 dil kaybolma tehlikesi altında ve her 15 günde bir dil kaybolmaktadır. UNESCO’ya göre, toplumların kendi ana dillerini konuşabilmesi ve çocuklarına öğretebilmesi için uygun koşulların yaratılması gerekmektedir

Anadilde eğitimin önemine vurgu yapan Birkili, “Kürt Dil Bayramı vesilesiyle, başta tarih boyunca baskı ve asimilasyona uğrayan Kürt dili ve kültürü olmak üzere, tehlike altında olan ve yok sayılan bütün dillerin korunması, geliştirilmesi ve kullanılması konusunda asimilasyon politikası terk edilerek, dil konusunda yasal düzenlemelerle desteklenecek özgürlükçü politikalar geliştirmeye, isteyen tüm yurttaşların kendi ana dillerinde eğitim ve öğrenim görebilmesi konusunda başta TBMM olmak üzere tüm yetkilileri gerekli düzenlemeleri yapmaya çağırıyoruz” dedi.

Bölge barolarının  talepleri ise şu şekilde sıralanmıştır;
“. Anadilde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması ve bu hakkın kullanımı için yasal düzenlemelerin yapılmasını,

. Asimilasyon ve tekçi politikalarından vazgeçilerek çok dilli ve kültürlü ve yaşama olanak sağlanmasını,

. İsimleri değiştirilen yerleşim yerlerinin isimlerinin iade edilmesini,

. Dil öğrenimi ve kullanımıyla ilgili, başta Medeni Ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile Birleşmiş Milletler Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşme olmak üzere diğer tüm uluslararası metinlere konulan çekincelerin kaldırılmasını ve bu konuda Anayasal düzenlemelerin yapılmasını, talep ediyoruz.”