Barack Obama yeni işini açıkladı

Donald Trump'tan önceki ABD Başkanı Barack Obama, başkanlığı sonrasındaki halka açık ilk etkinliği olan Chicago Üniversitesindeki bir panelde başkanlık sonrası ilk projesinin yeni neslin siyasette aktif olmasına yardım etmek olarak açıkladı.

Barack Obama yeni işini açıkladı

Barack Obama, başkanlığının sona ermesinden sonra farklı projeler üzerine düşündüğünü ancak yeni neslin öncülüğüne yatırım yapmayı seçtiğini ifade etti. Mevcut durumda Amerikalıların az bir kısmının siyasete katıldıklarını, ABD başkanlık seçimlerinin "gelişmiş demokrasilerdeki en düşük katılımlı seçim" olduğunu iddia etti.

Obama, bu ilgisizliği, siyasi partilerin kutuplaşmasından kişisel ilgi alanlarının baskın olmasına dek bir dizi nedene bağladı. Sorunları çözebilecek tek kitle genç insanlardan oluşan kitle olduğunun ayırdına vardığını belirtti.

Akıllı telefon uyarısı

Artan akıllı telefon bağımlılığı dahil genç insanlarla çalışmaktan kaynaklı bazı sorunların olduğunu da kabul eden 55 yaşındaki Obama, modern teknolojinin medyadaki kutuplaşmayı arttırdığını, dolayısıyla daha fazla bölünmüş bir toplum yarattığını ifade etti. "Şayet tüm bilgileri akıllı telefon aracılığıyla edinmeye devam ederseniz, sizden farklı düşünen insanlarla ya da farklı deneyim sahibi insanlarla karşılaşma gereği duymazsınız." dedi.<h3> </h3>