Gabar Dağı bölgesine girişler 15 gün süreyle yasaklandı

Şırnak merkez ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarındaki Gabar Dağı bölgesi, 15 süreyle “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edildi.

Gabar Dağı bölgesine girişler 15 gün süreyle yasaklandı

Kararı Şırnak Valiliği duyurdu. Valilik söz konusu ’geçici özel güvenlik bölgesi’ne girişlerin yasaklandığını bildirdi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenen Şırnak Valiliğinin açıklaması şöyle:

“İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili merkez ilçe ve Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 10 Şubat 2024 - 24 Şubat 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır.”