Dünya uluslarının en büyük harcaması 3. Dünya Savaşı hazırlığına

İngiliz The Independent gazetesinde Harriet Marsden imzalı bir değerlendirme yazısına göre dünyanın önde gelen ulusları en fazla harcamayı 3. Dünya Savaşına hazırlanmak için yapıyorlar.

Dünya uluslarının en büyük harcaması 3. Dünya Savaşı hazırlığına

Yazıya göre, 3. Dünya Savaşı olarak da bilinen büyük bir küresel çatışmanın artık distopik eserler ya da büyük bütçeli düşük kaliteli Amerikan filmlerinden çıkıp gerçekleşme olasılığı hayli yüksek görünüyor. 

SIPRI'nin en son verilerine göre 2015 yılından bu yana küresel askeri harcamalarda 0.4'lük bir artış söz konusu.

Suriye iç savaşı, Kuzey Kore ile ABD arasındaki nükleer çekişmenin bu artışta katkısı olduğu düşünülüyor.

Açık olan şu ki, 2011 ile 2014 arasındaki durağanlıktan sonra, artışın bu ikinci yılı tehlikeli gidişata işaret ediyor. 

2016 yılı askeri harcamalarında öne çıkan ülkeler: 

ABD

Beklendiği gibi Amerika Birleşik "Dünya Polisi" Devletleri 611 miyar Dolar harcamayla birinci sırada. Dünyanın tüm askeri harcamalarının yüzde 36'sını oluşturan bu rakam, neredeyse Çin'in üç katı düzeyinde. 

Çin 

Askeri harcama miktarı açısından ABD'den sonra gelen dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, 215 milyar Dolarla küresel askeri harcamanın yüzde 13'ne sahip.

Rusya 

Rusya 2015'ten bu yana cidi bir yükselişte. 69.2 milyar Dolarlık harcamayla, toplam küresel harcamanın 4.1'ine sahip. 2007'ten bu yana yüzde 87'lik bir artış göstermiş.

Suudi Arabistan

2014'ten bu yana petrol ihrac eden ülkelerde düşen petrol fiyatları, askeri harcamalarda önemli bir düşüşe neden olmuş. 

Dünyanın en büyük petrol sağlayıcılarından biri olarak, askeri harcamalarında büyük kesintiler yapmış.

Hindistan

Hindistan 55.9 milyar Dolarlık harcamaların küresel toplamın yüzde 3.3'üne sahip. Bu miktarın Keşmir'deki ayrılıkçı çatışmalarla ilgili olduğu düşünülüyor.

Fransa 

Büyüklük ve nüfustaki büyük farklılığa rağmen Fransa 55.7 milyar Dolarla yaklaşık Hindistan'la eşdeğer bir harcama yapmış. Küresel toplamın yüzde 3.3'üne sahip. 

Birleşik Krallık

Britanya 48.3 milyar Dolarlık harcama ile, büyüklüğüne oranla küresel sıralamada önemli bir yere sahip. Ancak büyük olasılıkla referandumdan sonra Pounddaki devaluasyondan kaynaklı olarak 2015'teki 6 sıradan 7. sıraya düşmüş durumda. Bu da, 205 yılında ilan ettiği askeri harcama miktarına ulaşamadığını gösteriyor.

Japonya

Japonya'nın askeri harcamaları, 46.1 milyar Dolarla, küresel toplamdaki yüzde 2.7'lik payla yüksek seyretmeye devam ediyor. Bu rakam büyük ölçüde, Japonya ve Çin'in Doğu Çin Denizi'ne dair emelleriyle ilgili olabilir.

Almanya

Büyük oranda Başbakan Merkel'in çabalarıyla, Almanya 2016 yılında harcamalarını yüzde 2.9 arttırarak 41.1 milyar Dolara yükseltmiş, ve küresel toplamın 2.4'unu oluşturmuş. 

Güney Kore

Kore Yarımadasındaki gerginlik ve Kuzey Kore'den gelen tehditler askeri harcamaları epey yükseltmiş. Güney Kore'nin harcamaları 36.8 milyarla küresel toplamın yüzde 2.2'lik kısmını oluşturuyor.

İtalya

Yüzde 11'lik bir artışla 27.9 milyar Dolara ulaşan İtalya, toplam içinde yüzde 1.7'lik paya sahip.

Bu artış İtalya'nın yerel ordu endüstrisini desteklemesine bağlanıyor.

Avustralya

Göreli nüfus büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda 2015'ten bu yana yüzde 5.1'lik artışla Avustralya'nın küresel toplam içindeki yüzde 1.5'lik payı önemli bir miktar.

Brezilya

Brazilya ekonomisindeki gerileme askeri harcamaların da yüzde 7 gerilemesine yol açarak 23.7 milyar Dolarda kalmış. Küresel toplam içindeki payı yüzde 1.4. 

BAE

2015-2016 arası veriler yok ancak BAE'nin Orta Doğu'da askeri harcamalarda ikinci sırayı aldığı tahmin ediliyor.

İsrail

2007'den bu yana İsrail'in harcaması yaklaşık yüzde 10 artış göstermiş. Bu harcama, 18 milyar Dolarla küresel toplamın yüzde 1.1'ini oluşturuyor.