Güney Kürdistan yolsuzlukla mücadelede kararlı

Güney Kürdistan'da siyasal ve ekonomik sorunların yaşandığı bir süreçte Federal Kürdistan Başkanı Mesud Barzani'nin talimatıyla başlatılan reform süreci, bugün yeni bir toplantıyla geçmiş süreç değerlendirilerek, yapılacaklar üzerinde de yoğun duruldu.

Güney Kürdistan yolsuzlukla mücadelede kararlı

Güney Kürdistan'da siyasal ve ekonomik sorunların yaşandığı bir süreçte Federal Kürdistan Başkanı Mesud Barzani'nin talimatıyla başlatılan reform süreci, bugün yeni bir toplantıyla geçmiş süreç değerlendirilerek, yapılacaklar üzerinde de yoğun duruldu. Ardından reform çalışmalarına hız verildiği ve yasalar çerçevesinde adaletli bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Toplantıya Başbakan Neçirvan Barzani ve yardımcısı Kubat Talabani'nın yanı sıra Temiz Eller Komisyonu Başkanı Ahmed Enver, Erbil Başsavcısı Cevad Fetah Aga, Vekâleten Yargı Meclisi Başkanı Bengin ve Maliye Denetim Divanı Başkanı Haci Çawışli katıldı.

Federal Kürdistan Başkan Mesud Barzani'nin, reform sürecinin değerlendirilmesi ve bu reformun önemli bir parçası olan "yolsuzlukla mücadelede” ilgili kurumlarla daha fazla işbirliğinin sağlanması gerektiğini belirterek, "Süreç başlamıştı ancak yaşanan birçok sorundan dolayı başlatılan reform süreci sekteye uğradı. Süreci yeniden hızlandırmak için tüm kurumlarla daha fazla işbirliği sağlanması gerekmektedir. Atılan adamlar konusunda kamuoyu bilgilendirilmelidir” dediği bildirildi.

Bilindiği üzere son dönemlerde kamuoyunun yolsuzluk ve buna bağlı olarak maaşların verilmemesi, halkta ciddi rahatsızlıklara yol açmıştı. Reform sürecinin böyle bir toplantıyla yeniden gündeme gelmesi halk açısında sevindirici ve güven bu durum olarak değerlendirile bilinir.

Başbakan Neçirvan Barzani de, reform çerçevesinde Maliye Bakanlığı'nın petrol geliri verilerinin yeniden gözden geçirildiğini ve sürecin devam ettiğini kaydetmesi de bir diğer önemli açıklamaydı.

Ahmed Enver ise, önümüzdeki 5 yılda yolsuzlukla mücadele planının belirlendiğini, ve "Stratejik Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Taslağı”nın yazımında son aşamaya gelindiğini belirti.

Toplantıda, "Devam eden reform sürecinde hiçbir taraf veya kişinin engel oluşturmaması gerektiği üzerinde durulurken; Kamu kurumlarının ise reform sürecinin denetlenmesi kapsamında bir yol haritası ve mekanizması belirleyerek fiili adımların bunun üzerinden geliştirileceği belirtildi.

Toplantının sonunda, ulusal ve toplumsal bir süreç olan reform sürecinin her kesimi ilgilendirdiği belirtildi. Ayrıca bunun bir intikam ya da negatif bir süreç olarak düşünülmemesi gerektiği, aksine demokratik yasalar çerçevesinde adilane bir biçimde ele alınacağı belirtildi. Bunun için medya başta olmak üzere her kesimin kendi üzerine düşeni büyük bir sorumlulukla yerine getirmesi gerektiği yapılan açıklamalar arasındaydı.

Toplantı 16 Ocak'ta Federal Kürdistan Başkanı Sayın Mesut Barzani'nin ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla yapılacak olan Bakanlar Kurulu toplantısında bu çerçevede düzenlenmesine kara verildi.