Sarıyıldız ve Hezer'in ödenek ve yollukları kesildi

Sarıyıldız ve Hezer'in ödenek ve yollukları kesildi

Meclis Genel Kurulu’nda Başkanlık Divanı’nın HDP milletvekilleri Tuğba Hezerve Faysal Sarıyıldız ile ilgili kararları onaylandı. Karara göre Sarıyıldız ile Hezer’in ödenek ve yollukları kesildi.

TBMM Başkanlık Divanının milletvekili izin talepleri ile ödenek ve yolluklarına ilişkin kararları Genel Kurul’a sunuldu. Onaylanan kararlara göre HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk’ün yurt dışında bulunduğu ve Genel Kurulun 47 birleşimine katılmadığı gerekçesiyle ödenek ve yolluğu verilmeyecek. Hezer Öztürk’ün partisinin yurt dışı görevlendirmesi sebebiyle istediği 13, 23 ve 17 günlük 3 ayrı izin talebi reddedildi.

Sarıyıldız'ın raporu onaya sunuldu

Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın da yurt dışında bulunması ve Genel Kurul’un toplam 47 Birleşimine katılmaması ile 3 ay süreli ‘seyahat edemez’ doktor raporu onaya sunuldu. Başkanlık Divanı yazısında, milletvekilinin aynı dönemde kamuoyuna yansıyan birçok siyasi faaliyete katıldığı, HDP Genel Merkezi’nin geriye dönük görevlendirmeleri ile rapor tarihinin çeliştiği, Sağlık Bakanlığı Hakem Hastanesinin de ‘seyahat edemez’ raporunu fenne uygun bulmadığı belirtildi.

Kararda ‘yasama görevinin uzun süre yerine getirilmemesinin kamu yararına ters düşmesi dikkate alınarak sağlık durumu ve parti görevlendirmesi gerekçelerine dayandırılan izin isteminin reddi’ istendi. Genel Kurul da çoğunluk oylarıyla bunu kabul etti. Sarıyıldız’ın yolluk ve ödeneklerinin de verilmemesi kararlaştırıldı.

İzin talepleri kabul edilen milletvekilleri

Başkanlık Divanı bazı milletvekillerinin izin taleplerinin kabulünü de Genel Kurulun onayına sundu. İzin talepleri kabul edilen milletvekilleri şunlar oldu:

“Ertuğrul Kürkçü, Saadet Becerekli, Kazım Arslan, Murat Bakan, Aycan İrmez, Mehmet Emin Adıyaman, Erdal Ataş, Mizgin Irgat, Kadir Koçdemir, Feleknas Uca, Ali Atalan, Mithat Sancar, Mahmut Toğrul, Engin Özkoç, İbrahim Ayhan, Osman Baydemir, Dilek Öcalan, Alican Önlü, Nurettin Aras, Ziya Pir, Mehmet Emin Adıyaman.”